VAD ÄR ALKYLATBENSIN ?

Bensin som bensin, kanske du tänker och det är inte så konstigt. Man häller något i tanken, rycker i startsnöret och förr eller senare brukar motorn rassla igång.  

Men riktigt så enkelt är det inte. Det finns många skillnader mellan alkylatbensin och den bensin som du tankar från pumpen på en helt vanlig bensinstation. Den viktigaste skillnaden är att alkylatbensinen är en extra ren form av bränsle. Alkylatbensinen tillverkas av gasformiga kolväten från fossila bränslen, en slags ångor eller gaser som uppstår vid raffinering av olja. Processen kallas alkylering och innebär att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och bildar en alkylatvätska. Sedan blandar man i ytterligare några komponenter, och då har man fått det färdiga bränslet.  

Det ger ett bränsle som är mycket renare än traditionell bensin. Innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och andra polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt. 

Om man jämför delar i en motor som körts med konventionell bensin och en motor som körts med Aspens alkylatbensin, kan man också tydligt se skillnaden. Motorn som körts med alkylatbensin är mycket renare, medan den andra motorn har betydligt mer sot och avlagringar på många ställen. 

REN FÖRBRÄNNING 

Om man häller upp en skvätt konventionell bensin i ett kärl, och lika mycket Aspen alkylatbensin i ett annat fat, och sedan antänder de två samtidigt, så ser man också skillnaden tydligt. Lågan från den konventionella bensinen sotar betydligt mer, medan Aspenbensinen brinner rent och klart. När vätskorna brunnit klart är kärlet med Aspenbensin rent, medan den konventionella bensinen lämnar bruna och svarta avlagringar och rester.  

En av de saker som gör skillnad är askrester i oljan som innehåller kol och ger upphov till avlagringar.  

STÖRST NYTTA

Små motorer är ofta okomplicerade och är tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning som innebär att mycket av bränslet går ut oförbränt. Det i sin tur har en negativ påverkan både på naturen och dig som användare.

Följande maskiner kan med fördel köras på Aspen alkylatbensin. Gräsklippare, grästrimmers, snöslungor, jordfräsar, utombordare, motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk, motorcyklar. Det finns två huvudvarianter av vår bensin, Aspen 2 och Aspen 4, med eller utan olja.

Aspen 2 är färdigblandad bensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja. Aspen 2 används till alla tvåtaktsmotorer utom till utombordare vilka behöver inblandning av en särskild utombordsolja. Aspen 4 är oblandad och används i fyrtaktsmotorer och till tvåtaktsmotorer med separatsmörjning.

SVENSK UPPFINNING 

Som du märker går det att prata hur mycket som helst om alkylatbensin. Aspens grundare Roland Elmäng var en handlingskraftig ingenjör som stördes av det faktum att arbetarna i skogen fick huvudvärk och mådde dåligt av ångorna från sina motorsågar. Roland mindes hur man under andra världskriget producerat högoktanigt bränsle av gaser från oljeraffinering, och det var den insikten som ledde fram till utvecklingen av Aspen alkylatbensin. En utveckling som fortsätter än idag, och som gjort aspen till världsledande aktör inom alkylatbensin. Roland Elmäng var en person som ville väl, det är därför vi brukar säga att Aspen är bränsle för folk som bryr sig.  

 

Vi säljer Aspen alkylat

All bensin hämtas i Uppsala butiken. Vi har tillgång till samtliga bränslesorter och på lager finns även 25 liters dunkar. Det bästa med allt är att vi har Aspen på lösvikt, ta med din dunk och fyll på från vår tankanläggning, mycket billigare samt färre plastdunkar.

Alkylatbensin på pump