Dags att byta vanlig bensin mot ASPEN alkylatbensin !?

Aspen alkylatbensin är en fantastisk produkt, upp till 99% renare* än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö, bränsle för folk som bryr sig helt enkelt. Perfekt prestanda för allt från gräsklippare, trimmers, motorsågar och snöslungor till båtmotorer, vespor och snöskotrar, oavsett årsmodell. Aspen alkylatbensin rekommenderas idag som förstahandsval av allt fler tillverkare av små motorer.

Vad kommer ordet alkylat ifrån?
Benämningen kommer från ordet alkylering som är namnet på processen som används för att få fram råvaran.

Från gas till vätska
Alkyleringsprocessen sker på oljeraffinaderier genom att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och resultatet blir en alkylatvätska. Den vätskan är den renaste petroleumprodukt som går att få fram.

Alkylatet blandas därefter med en del andra komponenter och vi har nu en färdig produkt, klar att användas i de flesta småmotorer.

Bättre för din hälsa, motorn och vår miljö
När du kör på Aspen alkylatbensin slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, bl a hålls tändstift och förbränningsrum renare. Bensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar din motor utan problem om tanken varit fylld med Aspen alkylatbensin. Miljömässigt är vinsterna många, bl a minskas bildningen av marknära ozon(=smog) med 40%.

Största nyttan
Små motorer är ofta okomplicerade och är tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning. Det innebär att mycket av bränslet går ut oförbränt. Det i sin tur har en negativ påverkan både på naturen och dig som användare.

Följande kan med fördel köras på Aspen alkylatbensin
Gräsklippare, grästrimmers, snöslungor, jordfräsar, utombordare, motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk, motorcyklar.

Med eller utan olja
Det finns två huvudvarianter av vår bensin, Aspen 2 och Aspen 4.

Aspen 2 är färdigblandad bensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja. Aspen 2 används till alla tvåtaktsmotorer utom till utombordare vilka behöver inblandning av en särskild utombordsolja. Aspen 4 är oblandad och används i fyrtaktsmotorer och till tvåtaktsmotorer med separatsmörjning.