FRÅGOR OCH SVAR

Betalningsvillkor

Fakturering går via Svea Ekonomi som du själv ansöker online eller så hjälper vi er i butiken. Vi erbjuder två varianter av finansiering, dels i webbshoppen och blankolån under fliken finans som inte är knutet till någon specifik vara.

Företag som juridisk person kan endast handla på faktura via webbshoppen. Enskild näringsidkare kan även handla på faktura via blankolån.

Finansieringsalternativ söker du själv när du ska checka ut ur kassan i webbshoppen. Blankolån söker du under finans via Mobilt-Bank-ID eller medhjälp av vår butikspersonal.

Webbshoppen

I nu läget har vi inte några fraktmöjligheter. Vi kommer inom tid att se över lösningar för att kunna erbjuda olika alternativ.

Reservdelar är väldigt svårt att handla online då vi måste söka via registreringsnummer eller produktnummer. Lyktglas eller kompletta enheter kan vi inte se via registreringsnummer. Vi kan lättare spåra delar till de trailermärken vi saluför. När du sänder oss en fråga ange alltid registreringsnummer på ditt släp eller produktnummer/serienummer på din trädgårdsmaskin.

Hastighetsregler

Maxhastigheten för långsamtgående fordon, s k efterfordon, t ex båtupptagningsvagnar är 30km/h. Dessa är ej registrerade och är utan broms med stum fjädring.
Vagnen ska alltid vara utrustade med LGF-skylt. Vid körning på allmän väg krävs blinkers, och efter mörkrets inbrott krävs dessutom belysning.

Registrerad och fjädrad men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg, får framföras i 80 km/h. Var dock uppmärksam på att bilfabrikanten kan ha en lägre rekommenderad totalvikt. Om vagnens totalvikt överstiger bilens halva tjänstevikt är hastigheten 40 km/h.

Registrerad och fjädrad bromsad släpvagn får framföras i 80 km/h.

Ändring av totalvikter

Vi kan bara ombesörja hela ärendet om det är varumärken vi saluför. Har du ett annat fabrikat kan vi hjälpa dig men du måste först kontakta tillverkaren som producerar ditt trailermärke för intyg, regler och tekniska förändringar.

Släpet får inte vara mer än 10 år gammalt när det gäller produkter vi saluför. Det måste göras en teknisk förstärkningen och en registreringsbesiktning. En teknisk förändring innebär byte av påskjutsanordning eller hjulaxel, billigast är påskjutsenhet.

Att sänka totalvikten går bra även om släpet är mer än 10 år gammalt. Här behöver vi istället göra en teknisk förenkling och en registreringsbesiktning.

Det kostar att göra en förändring av totalvikt. Dels måste punkterna ovan stämma, sedan ska det göras en registreringsbesiktning. Prisspannet är allt mellan 3.000-8.000 kr inkl teknisk förändring, intyg, eventuell bromsberäkning samt en besiktning.

Det lönar sig inte. Sälj din obromsade släpvagn och införskaffa en ny bromsad istället. Begagnade släp/trailer står högt i kurs på marknaden.

Körkortsregler bromsat släp

Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släp. Bromsad släpvagn som har en totalvikt på 750 kg (så kallad lätt släpvagn) får alla framföra oavsett bil, t.o.m om totalvikten överskrider 3500 kg.
Släpvagn med en totalvikt som är mer än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg får framföras med B-behörighet.

Fordonskombinationer där bilen och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg men inte 4250 kg krävs utökad B-behörighet.

Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på 3500 kg kan framföra släpfordon om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Körkort utfärdade före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning om behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum. När ett sådant körkort förnyas kommer kod 79.06 att anges på körkortets baksida. Koden står för denna utökade rättighet.

79.06 = Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3500 kg.