GARANTI OCH REKLAMATION

Garanti

Utöver reklamationsrätt så lämnar Trailercenter 1 års fabriksgaranti som standard, vissa undantag som t.ex förbrukningsartiklar kan ha en kortare garantitid. På släpvagnar och trailers har vi utökat till 2 år och några enstaka modeller med hela 3 års* garanti fr.o.m första registreringsdatum och gäller endast nya släpvagnar.

Uppsala Trailercenter ansvarar inte för garanti om släpvagnen eller trailern…
 • Inte har genomgått service
 • Har byggts om eller har ändrats
 • Varit överbelastad
 • Varit utsatt för olycka eller annan yttre påverkan
 • Vanvård
 • Reparation/service har utförts av annan än anvisad verkstad
 • Om andra reservdelar/tillbehör har monterats på trailern än rekommenderat
 • Har använts med annat fordon än personbil
Som garantifel beaktas inte…
 • Normal förslitning
 • Normal åtgång av förbrukningsmaterial
 • Yttre påverkan som t.ex saltskador, stenskott eller om produkten har placerats under vegetation

Uppsala Trailercenter är medlem i SBR (Släpvagns Branschens Riksförbund) och följer deras generella garantivillkor.

* 3 års garanti gäller för utvalda släpvagnsmodeller som framgår på respektive produktsida.

Reklamation

Garanti eller reklamationsärenden ska ske via ett angivet formulär, ej via telefonsamtal. Reklamation ska delges säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Anmärkning gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. Konsumenten ska kunna uppvisa köpehandling eller kvitto som styrker att varan köpts hos säljaren.

Privatperson
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger dig som kund tre års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan.

Företag
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger företag två års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan.

 

Fortsätt till formuläret »

Skillnad mellan garanti och reklamation

Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten, att kunna bevisa att felet har varit ursprungligt. Definitionen av ett ursprungligt fel, är att felet funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet, samt att det inte beror på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan.