GARANTI OCH REKLAMATION

Garanti

Utöver reklamationsrätt så lämnar Trailercenter 1 års fabriksgaranti som standard, vissa undantag som t.ex förbrukningsartiklar kan ha en kortare garantitid. På släpvagnar och trailers har vi utökat till 2 år och några enstaka modeller med hela 3 års* garanti fr.o.m första registreringsdatum och gäller endast nya släpvagnar. Garanti- eller reklamationsärenden utförs i Trailercenters serviceverkstäder. Betalningsunderlag eller kvitto gäller som garantibevis. Företaget har rätt till en okulärbesiktning för att kunna avhjälpa felet samt upp till tre försök att åtgärda samma fel.

Trailercenter i Uppsala AB är medlem i SBR (Släpvagns Branschens Riksförbund) och följer deras generella garantivillkor.

* 3 års garanti gäller för utvald släpvagnsmodell Niwe Premium.

Trailercenter ansvarar inte för garanti om släpet…

  • Byggts om eller har ändrats.
  • Används i uthyrningsverksamhet eller liknande.
  • Varit överbelastad, utsatt för olycka, vanvård eller annan yttre påverkan.
  • Använts med annat fordon än personbil i olämplig terräng.

Som garantifel beaktas inte…

  • Normal förslitning/åtgång av förbrukningsmaterial.
  • Slitdetaljer t.ex bromsdelar, däck, gasfjädrar, hjullager, glödlampor, elkontakter, kölrullar/sidorullar, vinschband m.m.
  • Åverkan som dragbilen utsätter släpvagnen för, t.ex stenskott.
  • Sönderkörda, borttappade, snedbelastade eller krökta chassidetaljer.
  • Yttre påverkan som har orsakat skönhetsfel p.g.a bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.
  • Inte passar för tänkt ändamål.

Garanti / Mottagningsbevis

I och med undertecknandet av följesedel/ägarbyte godtager köparen att produkten är i fullgott skick så långt som kan ses okulärt. Fel som upptäcks senare och hävdas funnits vid leverans och ej utan svårighet kunnat ses vid leveransbesiktningen ska meddelas senast inom 8 dagar efter mottagandet för att beaktas enligt köp- och leveransvillkoren.

Skillnad mellan garanti och reklamation

Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten, att kunna bevisa att felet har varit ursprungligt. Definitionen av ett ursprungligt fel, är att felet funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet, samt att det inte beror på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan.

Garanti - och reklamationsformulär

Garanti eller reklamationsärenden ska ske via angivet formulär, ej via telefonsamtal. Reklamation ska delges säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Anmärkning gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. Reklamationsrätten omfattar ursprungligt fel, definitionen av ett ursprungligt fel, är att felet funnits redan vid leverans. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. Konsumenten ska kunna uppvisa köpehandling eller kvitto som styrker att varan köpts hos säljaren.

Privatperson
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger dig som kund tre års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan. Har garantitiden löpt ut och reklamationsrätten träder i kraft ska konsument bevisa att felet har varit ursprungligt samt delge säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Anmärkning gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. 

Företag
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Företag har två års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan enligt köplagen. Anmärkning gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. Konsumentköplagen gäller inte när du handlar till ditt företag, även om det är en enskild firma.

 

Fortsätt till formuläret »