Hyra Biltrailer 1400 kg

Tipp, vinsch, last 780 kg

 

Just nu förnyare vi våra hyrtrailers och vissa går därmed inte att hyra.