Hyra Entreprenadvagn 3500 kg med tipp

 

Just nu förnyare vi våra hyrtrailers och vissa går därmed inte att hyra.