KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

Order
Gör din beställning i vår butik, via telefon, e-post eller webbshop. Beställningar bekräftas i butik eller via den e-postadress du angivit vid orderläggningen. Uppgift om beräknad leveranstid för din order lämnas separat. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser och specifikationer utan föregående avisering. Samtliga produkter hämtas via våra utlämningsställen om inte fraktalternativ har funnits som val vid checkout.

Betalalternativ
Vi erbjuder en mängd olika finans- och betalsätt. Faktura, kort, delbetalning, direktbank, leasing och Swish.

Leveranstider
Kontakta oss via telefon eller e-post för besked om leveranstid. Lagerförda produkter kan oftast levereras inom 1-7 arbetsdagar, avvikelser kan förekomma beroende på utlämningsställe, efterfrågan, produkt eller val av tillbehör. Vagnar med extrautrustning som kåpor, kapell m.m. och som endast byggs på beställning har normalt en leveranstid om 1-3 veckor. Vi friskriver oss från skyldighet att ersätta köpare vid leveransförseningar. Förseningar kan också orsakas av yttre omständigheter som t.ex. kan bero på leverantörer eller fraktbolag.

Tillämpning och konsumentköplagen
Försäljningsvillkoren gäller för de köp du som konsument eller företag ingår med Trailercenter i Uppsala AB. Vi tillämpar bestämmelserna i konsumentköplagen (SFS 1990:932) som innehåller utförliga i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter, Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) och Pul Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen, läs mer under distanslagen »

Avlämnande och risk för varan
Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljaren. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida inget annat överenskommits. Konsumenten ska därvid ta emot varan på avtalad tid och plats. Om konsumenten inte hämtar varan enligt överenskommelsen, eller vid leverans till honom, inte tar emot varan på avtalad tid, ska han ersätta säljarens tilläggskostnader.

Transportskada
Det åligger mottagaren att vid avhämtning noga granska varan på plats anmäla eventuell transportskada omgående till Trailercenter i Uppsala AB. Vid en senare anmälan är inte fraktföretaget skyldig att ersätta skadan.

Fel
Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16-21a §§ KKL. Säljaren svarar för att varan är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet) som uppkommit därefter t ex genom förslitning av förbrukningsdetalj, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller monteringsanvisningar inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts.

Mottagningsbevis / Garanti
I och med undertecknandet av följesedel/ägarbyte godtager köparen att produkten är i fullgott skick så långt som kan ses okulärt. Fel som upptäcks senare och hävdas funnits på vid leverans och ej utan svårighet kunnat ses vid leveransbesiktningen ska meddelas senast inom 8 dagar efter mottagandet för att beaktas.

Garanti och reklamationsrätt följer första köpare, inte produkten. Betalningsunderlag eller kvitto gäller som garantibevis. Garanti- och reklamationsrätten täcker inte transportkostnader till och från angiven verkstad eller förlorad arbetsinkomst.

På samtliga släpvagnar och trailers i vårt sortiment lämnar vi 1 års fabriksgaranti. Villkor enligt Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932). Läs mer gällande garanti och reklamation »

Reklamation
Reklamation ska ske skriftligt via formulär till Trailercenter i Uppsala AB som finns via denna länk, ej via telefonsamtal eller vanlig e-post.

Reklamation ska delges säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Reklamation gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. Konsumenten ska kunna uppvisa köpehandling eller kvitto som styrker att varan köpts hos säljaren.

Privatperson
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger dig som kund tre års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan. Har garantitiden löpt ut och reklamationsrätten träder i kraft ska konsument bevisa att felet har varit ursprungligt samt delge säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Anmärkning gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid.

Företag
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Företag har två års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan enligt köplagen. Anmärkning gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. Konsumentköplagen gäller inte när du handlar till ditt företag, även om det är en enskild firma.

Om konsument vidtar egna åtgärder i form av försök till reparationer utan samråd med försäljningsstället kan inga anspråk ställas.

Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i konsumentköplagen ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan parterna. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden ARN, i den mån nämnden är behörig. Vi följer ARN:s rekommendationer, för mer information se www.arn.se. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan också vända dig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning, för mer information se https://ec.europa.eu.

Ångerätt Privatpersoner / Företag
Privatpersoner har enligt Distans- och Hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt vid näthandel utan speciell anledning. Vill du ångra ett köp ska du skriftligen anmäla detta till Trailercenter i Uppsala AB. Ångerrätt är endast vid beställningsvaror med hemleverans, ej på produkter köpta i butik. Alla släp och trailers lämnas ut via bemannade utlämningsställen och konsument har möjlighet att besikta produkten.

Ångerrätten gäller ej för:

  • Specialbeställda eller specialanpassade produkter
  • Registrerade släpvagnar tagna i trafik
  • Monterade tillbehör som ej är standard på produkten
  • Påbyggnader som nätgaller, kåpor och kapell

En förutsättning för återbetalning är att varan inte är använd, i originalskick och i förekommande fall förpackad i det ursprungliga emballaget. Företag saknar ångerrätt och beställningar gjorda till Trailercenter i Uppsala AB är därför bindande.

Returer
Vid retur står köparen för fraktkostnaden. Postförskott/efterkrav för returer till Trailercenter i Uppsala AB godkänns ej och löses därför ej ut. Återbetalning till kund sker när den returnerade varans skick godkänts av säljaren.

Produktinformation
Trailercenter i Uppsala AB förbehåller sig rätten till ändringar i priser och specifikationer utan föregående avisering. Produktbilder i vårt marknadsföringsmaterial kan ibland innehålla extrautrustning som ej ingår i standardprodukten. I sådant fall är det den skriftliga specifikationen i anslutning till bilden som gäller. Vi från skriver oss ansvar för förändringar i produkter som ej aviserats oss av tillverkare eller generalagent och som därför ej framgår av vårt bildmaterial. Vid val av släp så från säger Trailercenter sig allt ansvar om konsument väljer att införskaffa totalvikter på efterfordon som överskrider laglig rätt för både dragfordon och körkortsbehörighet.

Force Majeure
Vid omständigheter utanför Trailercenter i Uppsala AB kontroll som ändrad lagstiftning, strejk, blockad, myndighetsåtgärder, naturkatastrofer, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning eller liknande händelser äger Trailercenter i Uppsala AB rätt skjuta upp fullgörandet av köpeavtalet så länge omständigheterna föreligger. Om sådan försening överstiger 2 mån äger båda parter rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att erlägga skadestånd.

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras och kommer användas för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.

SMS-Utskick
Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.