SKÖTSEL, TIPS & RÅD

FÖRORD

Tack för att du valde Trailercenter som din släpvagnsleverantör och vi hoppas att släpet kommer att ge er mycket nytta under många år framöver.

Likt en bil, behöver även släpfordon omtanke genom skötsel och service. Släp och trailers tenderar att stå stilla betydligt längre än bilar. Om produkten inte används så finns risken att framförallt rörliga detaljer kan börja kärva med tiden.

För att få bästa möjliga utbyte av släpvagnen så rekommenderar vi att ni tar del av våra tips & råd som följer nedan.

FÖRSÄKRNING

Ett släp behöver inte vara försäkrad då dragbilens trafikförsäkring gäller om vagnen orsakar skada på annan part, men ersätter inte eventuella skador som uppkommer på släpet. Vi rekommenderar en helförsäkring där även stöld är inkluderad. Försäkringbeloppet kan variera lite beroende på försäkringsbolag, men kostnaden är inte speciellt hög för en helförsäkring.

HASTIGHETSREGLER

Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre olika begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna som finns på våra vägar.

Långsamtgående fordon
Får framföras i max 30 km/tim och inte på motortrafikled. Långsamtgående fordon, (s.k. efterfordon), t.ex. båtupptagningsvagnar. Fordonet är utan broms och fjädring, som alltid skall vara utrustade med LGF-skylt. Vid körning på allmän väg krävs alltid blinkers, efter mörkrets inbrott krävs dessutom belysning. Ingen besiktning eller registrering erfordras.

Obromsad släpvagn
Registrerad fjädrad obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt (dock högst 750 kg) får framföras i max 80 km/tim.

Bromsad släpvagn
Får framföras i max 80 km/tim.

BESIKTNING / REGISTRERING

Första besiktningen sker 4 år efter ibruktagandet d.v.s när släpvagnen ställs på i trafik första gången, därefter vart annat år. Ny registreringsbesiktning krävs vid förändring av vagnen, t.ex. vid axelförflyttning på en båttransportvagn.

LASTENS PLACERING

Vid all lastning av släpvagnen måste hänsyn tas till totalvikt, lastvikt, kultryck samt fördelning av last.

Kultryck
Kultrycket är den vikt med vilken släpvagnens kulhandske trycker på dragbilens dragkula. Kultrycket får inte överstiga 100 kg eller vad som står skrivet på kulhandsken. Kultrycket får inte vara negativt, d.v.s släpvagnens kulkoppling får ej dra dragbilens dragkula uppåt. För högt kultryck försämrar bilens styrförmåga genom att ”lyfta” framhjulen. Negativt kultryck försämrar styrförmågan genom att i besvärliga situationer ”lyfta” bakhjulen. Det kultryck vid vilket släpvagnen följer bäst efter bilen varierar mellan olika bilmodeller. Genomsnittsvärdet ligger dock erfarenhetsmässigt mellan 50 – 80 kg.

Placering av lasten
Lasten ska fördelas så jämnt som möjligt på släpvagnen. Tungt styckegods placeras lämpligast mitt över eller strax framför axeln. Tung last fram, ger för högt kultryck och tung last bak, ger negativt kultryck. Två viktcentra långt från varandra d.v.s ett tungt föremål långt fram och ett tungt föremål långt bak ger vagnen en benägenhet att ”slingra sig”.

Typ av last
Tänk på att alla vagnar är inte avsedda för samma användningsområden. Produkterna skiljer sig åt beroende på val av modell.

Överlast
Observera att överlast ger kraftigt försämrad säkerhet, vagnen och bilens väghållning samt styrbarhet försämras. Dessutom ökar risken för förslitning och haveri. Garantin gäller inte om vagnen överlastats. Tänk dig för när du lastar sand, grus eller annat tungt material så att det inte blir överlast.

SURRNING AV LAST

När man placerar last på en öppen flakvagn så är det viktigt att detta surras på ett korrekt sätt. Annars finns det risk för att lasten kan förflyttas under färd eller till och med flyga av. En bra tanke är att surra lasten så att den inte kan röra sig i någon riktning. Några hjälpmedel kan t.ex. vara lastnät, spännband, klossar eller flakpresenning. All last som sticker ut mer än en meter bakåt ska markeras med röd vimpel. I mörker ska markeringen kompletteras med en röd lampa eller en reflex.

STÖDHJUL

För att inte misslyckas med att stödhjulet försvinner under färd eller blir sönderkört se alltid till att förankra på bästa sätt. Det är väldigt vanligt, speciellt på många hyrsläp där man slarvar med fastsättningen.

Stödhjulets underdel ska vara uppvevat så att gaffeln låser i överdelens slits. Dra sedan stödhjulet så högt upp det går och låt själva hjulet vila mot dragbalken. Dra sedan åt veven till klämfästet ordentligt.

Flytta för hand
Förflyttas släpet för hand, var uppmärksam att inte stödhjulet fastnar, stöter emot, går ner i en grop, spårar ner i blöta/porösa underlag som t. ex. gräsmattor eller grusgångar. För att underlätta skjut alltid vagnen med bakändan först för att ha uppsikt över stödhjulet. Finns behovet att flytta släpet för hand på ojämna underlag, se då till att stödhjulet är så kort som möjligt för att slippa en stor hävstångseffekt d.v.s minimalt ut vevat. Det går också att byta ut stödhjulet mot ett luftgummihjul som inte spårar ner lika lätt om behovet är återkommande att flytta vagnen på ojämna underlag. Ett stödhjul med luft är dock känsligare mot väder och vind samt punktering.

Är släpet dessutom lastat som skapar tryck på stödhjulet är det ännu viktigare att underlaget är jämt och slätt. Sönderkörda, borttappade, snedbelastade eller krökta stödhjul täcks inte av garanti.

Smörjning
Klämfästet som stödhjulet går igenom, smörj veven ibland så du kan dra åt stödhjulet ordentligt. Vissa stödhjul går att plocka isär, d.v.s. dela under och överdel. Då kan man smörja gängorna inuti så att stödhjulet går lätt att veva upp och ner. Andra modeller kan vara utrustade med smörjnippel.

DÄCK

Vinterdäck
Har släpvagnen dubbade vinterdäck kan bilen framföras med både dubb eller utan dubb. Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller så kallade odubbade friktionsdäck. Nedan visas tillåtna däckkombinationer för personbil och släp.

Bil Dubb – Släp Dubb
Bil Dubbfritt – Släp Dubb eller dubbfritt

Vidare aktuell information om vinterdäck finns på Transportstyrelsens hemsida »

LUFTTRYCK

För att erhålla minsta däckslitage kontrollera mot däcksidan, där anges alltid max tillåtet lufttryck. Som generell tumregel utgå från nedan.

Däcktryck – Belastning
Släpvagnsanvändning – för personbilsdäck använda på husvagn eller släpvagn upp till 100 km/h tillåtes en ökning av maxbelastning som står skrivet på däcket med 10%. Lufttrycket skall härvid ökas med minst 20 kPa (dvs 0,2bar) enligt STRO s34, P 001.01 punkt 3. När det gäller så kallade C-däck får dock uppräkning med 10% endast göras vid max 80 km/h och då ska lufttryck ökas med 12%.

Grundat från STRO 2021, Scandinavian Tire & Rim Organization.

OBS” Ovannämnda innebär inte att vagnen ska överlastas, utan det är angiven totalvikt samt lastkapacitet på släpet som är begränsningen, inte belastningskoden på däcket.”

ELSCHEMA

Underhållande åtgärder
Utsätt ej belysning för onödig påfrestning från högtryckstvätt eller liknande. Om så skett, se till att avlägsna glas och torka rent från fukt. Väl insmorda ytor minskar risken för glappkontakt. Vårda stickkontakten så att den ej ligger i grus eller att vatten tränger in i kontakten. Dra alltid i stickproppen när du avlägsnar kontakten från bilen, inte i kabeln.

Elschema hittar ni här »

Vid fel

 • Kontrollera säkringar. Om säkringen går igen, kolla så att ej kortslutning föreligger.
 • Ta isär stickkontakten på släpet och se om sladdarna sitter fast ordentligt (kablarna kan lossna om man drar i sladden istället för stickkontakten. Kan också hända om kabeln ligger för tajt när man svänger).
 • Använd en liten mejsel eller kniv för att vidga stiften i stickkontakten (se bild). Smörj med elkontaktfett alternativt byt stickkontakten vid behov.
 • Vid jordfel beter sig elsystemet ofta okontrollerat och blinkar lite hur som. Vanligt jordfel är att när man blinkar pulserar belysningen, och vid broms tänds blinkers. Kontrollera att dom vita jordkablarna sitter ordentligt i släpvagnskontakten, att alla jordanslutningar har bra kontakt i lyktorna, byt kabelskor vid behov och smörj in med elkontaktfett.
 • Slutligen kontrollera honkontakten på bilen. Rengör, smörj in och byt vid behov.

Vidga stiften försiktigt så att dom inte går av, samma sak gäller även kontakten i bilen. Med den 13-poliga går det inte att utföra samma åtgärd, men finns en 7-polig kontakt går det utmärkt. Var dock noga med att stänga av bilen först så det inte uppkommer någon form av kortslutning. Det behöver inte vara fel på vare sig bil eller släp, det är helt enkelt kontakten mellan dessa två fordon som kan orsaka problemet.

HANDBROMS – BROMSADE SLÄP

Användning av handbroms på släpvagnar kan ställa till problem ibland om oturen är framme. Vid t. ex. väderomslag kan det innebär att släpvagnens bromsvajrar inte vill gå tillbaka eller att bromsbackarna inte vill släppa från trumman när handbromsspaken läggs ur. Det kan också inträffa om släpet står en längre tid med handbromsspaken åtdragen. Med ålder så bör också bromsvajrar samt returfjädrar i trummorna kontrolleras med jämna mellanrum för optimal användning. Alla rörliga delar mår bra av att användas samt att service och underhåll minimera onödiga kostnader.

Backa släpet vid parkering
När du är klar med släpet och ska parkera, innan du kopplar loss från dragkroken, ta för vana att du alltid kör fram en halvmeter om du väljer att backa släpet på sin rätta position. När du gör det så drar du isär bromsen och risken minimeras att bromsbackarna fastnar tills nästa gång du ska använda vagnen.

Skulle bromsbackarna fastna ändå och hjulen är låsta vid nästa tillfälle du ska bruka släpet, går det att försöka frigöra backarna med en hammare (helst gummiklubba) om man knackar på bromsskölden (se bild). Är bromsvajrarna gamla och inte går tillbaka i sitt hölje kan det vara svårt att frigöra.

SÄKERHETSKONTROLL FÖRE FÄRD

Före färd, kontrollera att…

 1. Kulkopplingen är placerad på bilens dragkula och handtaget nedfällt samt gått i lås. Kulkopplingarna kan variera mellan vagnstyper, men lyft i släpets dragbalkar för att försäkra dig om att den sitter fast ordentligt (se bild).
 2. Elkontakten är kopplad.
 3. Samtlig belysning fungerar.
 4. Katastrofwiren är hel och fäst i bilens ögla. Om ögla saknas ska den placeras runt dragkulan.
 5. Stödhjulet är ordentligt fastsatt enligt tidigare beskrivning.
 6. Handbromsspaken är nedfälld (gäller bromsat släp) och hjulen rullar fritt.
 7. Lasten är säkrad.
 8. Sist men inte minst, föraren är alltid ansvarig för kontroll av samtliga fastsättningar.

TVÄTTNING OCH RENGÖRING

Släpvagnen bör hållas ren, chassit ska tvättas på samma sätt som en bil. Spola först med vatten, tvätta och rengör sedan med genomvåt svamp eller borste. Undvik att spola direkt ner mellan chassi och flakbotten i dom springor som finns. För mycket vatten och högt tryck kan pressa in vatten i den skiktlimmade flakplywoodsbotten. Anledningen att springor finns mellan flakplywood och chassi är för att trä sväller när det blir blött och skivan måste då kunna expandera.

Vanligt bilschampo passar utmärkt vid normal nedsmutsning av chassi. Vid grov nedsmutsning av olja, asfalt och liknande används bilavfettning. Vi rekommenderar att tvättning med avfettning eller liknande sker i tvätthall på t. ex. bensinstationer där avskiljning eller liknande rening av kemiskt avlopp finns. Tvätta alltid vagnen efter körning på saltade vägar.

Kraftigt hjulsprut kan ge påtagliga skador på galvaniseringen, speciellt i kombination med vägsalt. Detta är särskilt viktigt på nya vagnar med ”färsk” varmgalvanisering.

På vagnar av förgalvaniserad plåt kan rost förekomma i klippkanterna beroende på miljö och hur snabbt en nyproducerad vagn kommer i kontakt med salt eller miljöföroreningar, men som självläker med tiden. Det kan se konstigt ut men är endast av kosmetisk karaktär och mängder av släp tillverkas årligen på detta sätt.

Efter färd
Varmförzinkade ytor ska efter färd i vinterväglag spolas av med rent vatten. Om smuts och vägsalt får sitta kvar på släpet, är risken stor för att det bildas vitrost eller att galven fräts bort och materialet under börjar rosta. Varmgalvanisering har ett bättre rostskydd än förgalvaniserad plåt genom en grövre skikttjocklek.

Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte för skönhetsfel, brist i handhavande eller oxid som uppkommit p.g.a salter.

FLAKBOTTEN

För att öka livslängden på släpvagnens bottenskiva är att undvika skador på ytskiktet. Skydda flakplywooden om möjligt dom tillfällen man fraktar gods som kräver spade eller annat redskap, förslagsvis en tunn skiva.

Tillta vagnen när den står utomhus för att regnvatten och smältsnö lätt ska kunna rinna av, hissa eller sänk stödhjulet för att få en lutning på vagnen.

Undvik att förvara skräp, trädgårdsavfall, jord eller annat material en längre tid på släpet. I vissa fall används släpvagnar att lasta skräp lite då och då för att sedan transporteras bort. Står då vagnen ute i regn, snö eller smältvatten utan skydd en längre tid, är det risk för missfärgningar på dom galvaniserad ytorna vid vattensamlingar. När vattnet sedan rinner av släpvagnen så har det samlats massa föroreningar från luft eller från materialet som befinner sig på släpet, som i sin tur kan avge gula eller bruna partier/fläckar som kan misstolkas som rost. Flakbotten mår heller inte bra av ett ständigt fuktigt material som befinnes sig i släpet.

KAPELL

Alla typer av kapelldukar är ett jätte bra väderskydd när du transporterar din last. Det som är värt att tänka på är att en kapellduk blir påverkad av väder och vind betydligt snabbare än ditt släp. Så att låta kapellduken sitta på förjämnan innebär slitage på duken.

En annan aspekt är att det samlas vatten och snö på taket, vilket skapar en liten bassäng. Om vagnen står långa perioder och föroreningar från luften samlas i vattenmassan på kapelldukens tak som sedan rinner ner på släpet, kan det uppstå missfärgningar.
Samlas snö på taket sträcker duken på sig om det blir för tungt. Det följer med så kallad lockstöd till vissa kapelldukar för att minimera vatten- och snöansamlingar. Det går att köpa lockstöd som tillbehör eller om man vill montera flera än dom som följer med som standard.

Undvik att placera ditt släpfordon under träd eller vegetation. Nedfällning från träd skapar påväxt på framförallt trailer som har någon form av överbyggnad. Extra känsligt kan glasfiber eller trä vara som blir gröna med tiden, som t ex. glasfiberhuv, skåpsläp och hästtrailers.

FELSÖKNING

Bild saknas

SERVICE

Service skall utföras av hänvisad serviceverkstad.

KVALITÉ OCH FUNKTION FÖR VARJE BEHOV

 

Trailercenter i Uppsala AB är medlem i SBR (Släpvagns Branschens Riksförbund) och följer deras generella garantivillkor.