Bästa/Bäste Widerlöv kund!
Intervall längre än 2 dygn ska godkännas av mäklare. Boka inte 1+1 dygn då bokningssystemet slumpgenererar registreringsnummer. Det blir krock i systemet och det innebär att ni måste byta vagn vilket komplicerar det hela. Boka med marginal, vagnen kan vara upptagen efter dig!